รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2563 (รอบแรก) ตั้งแต่วันนี้ - 6 ธันวาคม 2562
สอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษา โทร. 084-641-6768 ID Line. stbe1234
02-797-0999 ต่อ 1369 สายตรงโครงการฯ

WELCOME TO STRUCTURAL TECHNOLOGY FOR THE BUILT ENVIRONMENT

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (STBE) พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างวิศวกรและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเป็นผู้นำด้านการออกแบบพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน โดยให้นิสิตได้ศึกษาวิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น Building Information Modelling (BIM) สร้างความเข้าใจในหลักการและแนวคิดในการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน หลักสูตรมีลักษณะเป็น Multi-Disciplinary คือสร้างความรู้ความเข้าใจที่กว้างและมีความหลากหลาย เพื่อให้นิสิตมีความเช้าใจในบริบทด้านสังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการในปัจจุบัน ตลอดจนบทบาทของวิชาชีพอื่นๆที่ร่วมกันพัฒนาโครงการพร้อมๆไปกับการพัฒนาความรู้ขั้นสูงด้านการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ในยุค ดิจิตอลต่อไป

 

สมัคร ONLINE เท่านั้น!!

เริ่มกรอกใบสมัคร (รอบที่สอง) ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 14 พ.ค.2562  ภาคพิเศษ

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม

    ขณะนี้กิจกรรมของเราไม่มีข้อมูลใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก